Chính sách bảo mật

Thu thập thông tin cá nhân:

FastSoft.vn thu thập thông tin cá nhân từ người dùng như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ giao hàng. Thông tin này được thu thập khi người dùng đăng ký tài khoản, đặt hàng hoặc điền vào các biểu mẫu trên trang web. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân này cho mục đích đã được thông báo và được người dùng đồng ý.

Bảo mật thông tin cá nhân:

FastSoft.vn áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi sử dụng các công nghệ mã hóa, hệ thống tường lửa và các biện pháp bảo mật khác để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng.

Sử dụng thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân thu thập từ người dùng sẽ được sử dụng để cung cấp sản phẩm, dịch vụ, hỗ trợ khách hàng, xử lý đơn hàng và cải thiện trải nghiệm mua sắm trên trang web. Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán, cho thuê hoặc trao đổi thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ và sản phẩm liên quan.

Quyền riêng tư của người dùng:

Người dùng có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống FastSoft.vn. Người dùng cũng có quyền từ chối nhận thông tin tiếp thị hoặc thông báo từ FastSoft.vn. Để thực hiện các quyền này, người dùng có thể liên hệ với FastSoft.vn theo thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.

Sử dụng cookie:

FastSoft.vn sử dụng cookie để thu thập thông tin không định danh về hoạt động trên trang web. Cookie là các tệp tin nhỏ được lưu trữ trên máy tính của người dùng và giúp cải thiện trải nghiệm trực tuyến. Người dùng có thể tắt cookie trong trình duyệt của mình, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng đầy đủ các tính năng của trang web.

Thay đổi chính sách bảo mật:

FastSoft.vn có quyền cập nhật và thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được công bố trên trang web và có hiệu lực ngay khi được đăng.

Liên hệ:

Nếu có bất kỳ câu hỏi, yêu cầu hoặc khiếu nại liên quan đến chính sách bảo mật, người dùng có thể liên hệ với FastSoft.vn theo thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.